Działka Kal – Jezioro Mamry

Trygort – wydane pozwolenie budowlane, projekt
10 sierpnia 2018
Piłaki wielkie – grunt rolny
24 marca 2019

1.200.000,00 

Działka na sprzedaż, Kal, warmińsko-mazurskie

Opis

Nieruchomość położona w województwie warmińsko – mazurskim, powiat węgorzewski, gmina Węgorzewo. Nieruchomość składa się z dwóch działek  o nr geod. 39/3 i 39/4. Działki o łącznej powierzchni 6,14 ha.
Działki objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Półwysep Kal” uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Węgorzewie nr XIII/84/03 z dnia 06.08.2003 r.
(Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 151, poz 1832 z dnia 24.09.2003r. Zgodnie z wyżej wymienionym planem zagospodarowania przestrzennego teren obejmujący działki gruntu oznaczone są:
Zgodnie z planem w obszarze działki wydzielono nastęujące tereny:
23MP – zabudowa pensjonatowa ( około 1 ha )
21RZ – uzytki zielone – z możliwością budowy boisk sportowych, ścieżek rowrowych itp.
13 UE – użytek ekologiczny
15UI – teren kąpielisk

Ustalenia szczegółowe dla obszaru 23MP:
„Ustala się tereny projektowanej zabudowy pensjonatowej.
1) w zakresie przeznaczenia uzupełniającego istnieje możliwość wprowadzenia
funkcji mieszkalnej dla właściciela.
2) ustala się powierzchnię działki pensjonatowej nie mniejszą niż 3000m2
3) w obrębie działki 40% powierzchni terenów czynnych winny stanowić
zadrzewienia.”

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do Jeziora Mamry, ukształtowanie terenu płaskie z lekkim spadkiem w kierunku jeziora. Dojazd drogą gminną o nawierzchni gruntowej.
Infrastruktura techniczna: energia elektryczna, kanalizacja i wodociąg w drodze w odległości około 360m.

Dodatkowe informacje
Powierzchnia

61400 m2

Typ działki

inwestycyjna

Położenie

wieś

Media

prąd, woda, kanalizacja

Dojazd

droga gruntowa

Okolica

jezioro, łąki