Działka Kal – Jezioro Święcajty

Działka – ul. Dębowa
22 sierpnia 2017
Dom – Węgorzewo
12 lutego 2018

1.200.000,00 

Kal – 1,2090 ha

Opis

Podana cena jest ceną netto, należy doliczyć podatek VAT.

Działka budowlana z bezpośrednim dostępem do Jeziora Święcajty. Działka położona poza zasięgiem zwartej zabudowy miejscowości, w sąsiedztwie działek o podobnych uwarunkowaniach przestrzennych.

Teren działki o nr geod. 79/2 objęty jest zapisami planu zagospodarowania przestrzennego – UCHWAŁA NR LVIII/459/2010 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE z dnia 29 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Kal, Gmina Węgorzewo. Działka leży w obrysie C03-MN/U, C04-ZP oraz C05-ZN.

C03-MN/U – Obszar oznaczony na rysunku planu symbolem C03-MN/U – teren zabudowy mieszkalno – usługowej. Przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Przeznaczenie uzupełniające – usługi związane z turystyką realizowane łącznie z przeznaczeniem podstawowym;

C04-ZP – teren zieleni urządzonej w granicach działki budowlanej;

C05-ZN – teren zieleni naturalnej;

Dodatkowe informacje
Powierzchnia

12090 m2

Typ działki

pod zabudowę

Położenie

wieś

Media

prąd, woda

Dojazd

utwardzony

Okolica

jezioro