Piłaki wielkie – grunt rolny

Trygort – wydane pozwolenie budowlane, projekt
10 sierpnia 2018
Mieszkanie – Żeromskiego 42,50m
15 kwietnia 2019

150.000,00  130.000,00 

Piłaki Wielkie – 6ha – grunt rolny

Opis

Działki o łącznej powierzchni 5,9992 ha nie są położone w zwartym areale, 3 działki sąsiadujące ze sobą mają powierzchnię 2 ha i jednocześnie dostęp do drogi publicznej – droga o nawierzchni asfaltowej prowadząca do wsi Piałki Wielkie, w niewielkiej odległości od nich 2 działki o łącznej powierzchni 3,5 ha. Jedna z trzech pozostałych działek ( pow. 800m ) położona jest w zasięgu zabudowy wsi. Aktualnie działki wykorzystywane są jako łąki. Teren działek charakterystyczny dla obszaru Piłak Wielkich – urozmaicony, pagórkowaty z niewielką
ilością nieużytków. Pod względem jakościowym wśród działek przeważają grunty klasy IV.

Dodatkowe informacje
Cena

150000

Powierzchnia

59992

Typ działki

rolna niezbudowana

Położenie

teren wiejski

Dojazd

droga asfaltowa i gruntowa

Okolica

zróżnicowana