Stręgielek – decyzja budynek mieszkalny

Węgorzewo – mieszkanie – wysoki standard
26 kwietnia 2024
Siedlisko – Piłaki Wielkie
13 maja 2024

205.000,00 

Stręgielek – 12,90zł/m – decyzja

Opis

W ofercie sprzedaży nieruchomość niezabudowana o powierzchni 1,5855 ha. Nieruchomość położona jest w obrębie geodezyjnym Stręgielek, Gm. Pozezdrze, poza zwartą zabudową wsi. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – droga o nawierzchni asfaltowej relacji Stręgiel – Pozezdrze.

Infrastruktura techniczna: energia elektryczna, kanalizacja, wodociąg – sieci przebiegają przez zachodnia część działki. Wzdłuż zachodniej granicy działki biegnie napowietrzna linia niskiego napięcia – na działce brak słupa; wzdłuż wschodniej granicy działki przebiega napowietrzna linia średniego napięcia – na działce 1 słup. Z uwagi na ukształtowanie terenu oraz istniejące nasadzenia drzewostanu – linia średniego napięcia nie jest widoczna z części przewidzianej pod zabudowę.

Teren działki urozmaicony: najwyższy punkt działki usytuowany jest w jej  zachodniej części – wysokość 131,4 m npm, jest to najwyższe wzniesienie w okolicy. Od tego punku teren opada dość łagodnie w kierunku wschodnim i zachodnim. Z tego punku  rozciąga się niemal niczym nieograniczony widok na okolicę – zwłaszcza w kierunku zachodnim tj. w kierunku Jeziora Stręgielek. Odległość do jeziora w prostej linii wynosi  około 600m.

Obszar działki na powierzchni około 1ha porośnięty drzewostanem iglastym – głównie sosna, obszar projektowanej zabudowy obejmuje teren od strony zachodniej i częściowo środkowej części działki, jest to więc teren częściowo zadrzewiony.

Dla działki wydano decyzję o warunkach zabudowy ustalającą warunki zabudowy  dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego i  budynku gospodarczego w ramach zabudowy zagrodowej.

 

 

 

Informacje dodatkowe
Powierzchnia

15855

Typ działki

niezabudowana – wydana decyzja

Położenie

poza zwartą zabudową wsi

Dojazd

droga asfaltowa

Okolica

otwarty teren, otwarty teren, las

Wymiary

64x250m