Wycena nieruchomości

Strona w budowie...

Dodatkowe informacje

Z uwagi na duże zróżnicowanie, specyfikę i indywidualny charakter każdej nieruchomości koszt usługi ustalany jest indywidualnie dla każdego zlecenia w zależności od poniższych czynników:

rodzaju, wielkości oraz celu wyceny;

niezbędnych do poniesienia kosztów - takich jak dojazd, ewentualne materiały np geodezyjne

terminu realizacji

W zależności od potrzeb zamawiającego wycenę lub inne opracowanie, istnieje możliwość pozyskania wszystkich niezbędnych dokumentów. Jest to wygodne rozwiązanie zwłaszcza w przypadku, gdy zamawiający mieszka poza terenem lokalizacji nieruchomości lub gdy po prostu nie ma na to czasu.

W każdym przypadku termin wykonania zlecenia ustalany jest indywidualnie. Orientacyjnie można przyjąć, iż od dokonania oględzin nieruchomości oraz pozyskania kompletu dokumentów, w przypadku nieruchomości typowych niezbędne są 4-5 dni robocze. W przypadku nieruchomości o złożonym charakterze termin ten wydłuża się.

Z uwagi na duże zróżnicowanie, specyfikę i indywidualny charakter każdej nieruchomości koszt usługi ustalany jest indywidualnie dla każdego zlecenia w zależności od poniższych czynników:

rodzaju, wielkości oraz celu wyceny;

niezbędnych do poniesienia kosztów - takich jak dojazd, ewentualne materiały np geodezyjne

terminu realizacji

W zależności od potrzeb zamawiającego wycenę lub inne opracowanie, istnieje możliwość pozyskania wszystkich niezbędnych dokumentów. Jest to wygodne rozwiązanie zwłaszcza w przypadku, gdy zamawiający mieszka poza terenem lokalizacji nieruchomości lub gdy po prostu nie ma na to czasu.

Z uwagi na duże zróżnicowanie, specyfikę i indywidualny charakter każdej nieruchomości koszt usługi ustalany jest indywidualnie dla każdego zlecenia w zależności od poniższych czynników:

rodzaju, wielkości oraz celu wyceny;

niezbędnych do poniesienia kosztów - takich jak dojazd, ewentualne materiały np geodezyjne

terminu realizacji

W zależności od potrzeb zamawiającego wycenę lub inne opracowanie, istnieje możliwość pozyskania wszystkich niezbędnych dokumentów. Jest to wygodne rozwiązanie zwłaszcza w przypadku, gdy zamawiający mieszka poza terenem lokalizacji nieruchomości lub gdy po prostu nie ma na to czasu.